Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Szczegóły w Polityce Prywatności.

zamknij

Wszystkie nasze produkty są wykonywane ręcznie, specjalnie na Państwa zamówienie. Jest możliwość zmiany i dopasowania szczegółów do indywidualnych Państwa potrzeb. W celu uzyskania porady lub realizacji indywidualnych projektów osłon przeciwsłonecznych, prosimy o kontakt telefoniczny: 12 602 490 491.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.ORLITA.PL

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.orlita.pl. Sklep prowadzi ORLITA spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Chełmońskiego 11 a; 31-301 Kraków, wpisana do NIP: 6770071418, REGON: 350013773 zwany dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
- adres poczty elektronicznej: sklep@orlita.pl;
- pod numerem telefonu: + 48 602 490 491

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.sklep.orlita.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Sprzedawca – ORLITA spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Chełmońskiego 11 a; 31-301 Kraków, wpisana do NIP: 6770071418, REGON: 350013773
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Regulamin – niniejszy dokument;
Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Składanie zamówień

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,

V. Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.orlita.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło. Rejestracja wiąże się z zaakceptowaniem regulaminu dostępnym pod adresem sklep.orlita.pl
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym sklep.orlita.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.orlita.pl, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym sklep.orlita.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego sklep.orlita.pl wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta, poprzez zakładkę “kontakt” lub wysyłając maila pod adres sklep@orlita.pl

VI. Realizacja zamówień

 1. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, który jest do wypełnienia na stronie www.sklep.orlita.pl
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem internetu.
 3. Otrzymają Państwo e-mail z instrukcją potwierdzenia zamówienia, które trafi do realizacji.
 4. Potwierdzone i przyjęte do realizacji zamówienie nie może być anulowane.
 5. Nie zrealizowane będą zamówienia z błędnie wypełnionym formularzem lub których nie uda się potwierdzić.
 6. Realizowane będą wyłącznie w pełni opłacone zamówienia, które sklep internetowy sklep.orlita.pl wykona zgodnie ze specyfikacją zamówienia złożoną  przez Państwa.
 7. Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który identyfikuje Państwa zamówienie. Numer zamówienia należy podać przy  dokonywaniu płatności za towar lub w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu Internetowego sklep.orlita.pl i  potwierdzenia zamówienia przez kupującego.
 9. Przewidywany czas realizacji zamówienia jest podawany na stronie konfiguratora danego produktu w naszym sklepie na stronie www.sklep.orlita.pl
 10. Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment przystąpienia do realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji i rozpoczęcie procesu technologicznego wykonania danego zlecenia. Do tego też momentu można zrezygnować z realizacji opłaconego zamówienia lub dokonać w nim ewentualnych zmian.
 11. Nasze produkty  produkowane są na indywidualne zlecenie naszych klientów, dlatego nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.
 12. Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową sklep@orlita.pl. Wszelkich informacji udziela dział obsługi klienta pod  nr tel. +48 602 490 491.
 13. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 14. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, lub ilości zamawianych produktów.
 16. W przypadku braku w braku możliwości realizacji zamówienia Klienta Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 17. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach).
 18. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 16-17 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), sklep.orlita.pl dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.
 19. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 16-17 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.
 20. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 16-17 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 10 regulaminu.
 21. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w ust. 12-14 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Sprzedawcy umowne prawo odstąpienia, z którego sklep.orlita.pl może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Sprzedawca może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.
 22. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

VII. Informacje o produktach

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wyprodukowane w Polsce.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 5. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

VIII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 5. Sprzedawca dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

IX. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 3. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Wystawiamy faktury VAT. W tym celu należy zaznaczyć opcję w formularzu zamówieniowym i wypełnić oświadczenie o wystawieniu faktury VAT bez podpisu oraz uzupełnić pole NIP.
 5. Ceną ostateczną jest cena produktu widniejąca na stronie sklep.orlita.pl w chwili złożenia przez Państwa  zamówienia.
 6. Całkowita wartość Państwa zamówienia pojawia po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Klient może wybrać następujące metody płatności:

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i wyprodukowaniu Zamówienia);
 2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wyprodukowaniu Zamówienia);
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

X.  Gwarancja, zwroty i reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją.
 2. Podstawą  gwarancji jest oryginał dokumentu sprzedaży, który jest podstawą do takiego roszczenia.
 3. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności ze złożonym zamówieniem kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 4. Preferowany jest przed złożeniem reklamacji kontakt telefoniczny lub mailowy (sklep@orlita.pl) z działem obsługi klienta. Udzielimy niezbędnych wskazówek.
 5. Reklamację należy składać pisemnie: opis wady lub niezgodności, imię i nazwisko, adres oraz nr zamówienia. Opis należy dołączyć do przesyłki a reklamowany towar spakować i zabezpieczyć, aby nie został uszkodzony podczas przesyłki i jego wartość nie została obniżona poprzez uszkodzenia transportowe.
 6. Na rozpatrzenie reklamacji sprzedający ma czas do 14 dni.
 7. Kolorystyka produktów może różnić się od rzeczywistych barw produktów ze względu na indywidualne ustawienia monitora i karty graficznej. Nazewnictwo kolorystyki w produktach oferowanych przez sklep.orlita.pl jest indywidualnym określeniem i traktowane musi być jako sugestia.
 8. Odesłanie reklamowanego towaru następuje na koszt odsyłającego. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji równowartość kosztu zwrotu jest przekazany kupującemu na jego rachunek bankowy. Proponowany sposób odesłania paczki z reklamowanym towarem to paczka ekonomiczna Poczty Polskiej. Adres wysyłki zwrotu reklamowanych produktów, następuje na pierwotny adres ze złożonego zamówienia, którego dotyczą produkty.
 9. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać osobiście, kartą, przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym. Wybór formy płatności bezpośrednio w formularzu zamówienia. Dla klientów z Unii Europejskiej podana jest przeliczona wg. obowiązującego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) cena w Euro. Podany kurs jest kursem sprzedaży NBP na dzień zawarcia transakcji.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 11. Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 12. Sprzedający dostarczy zamówiony towar według specyfikacji z formularza zamówienia wypełnionego przez kupującego zgodnie z technologią wykonania danego typu produktu. Wykonane produkty są bez wad i fabrycznie nowe.

XI. Dane osobowe

 1. Dokonując zakupów w sklepie internetowym sklep.orlita.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od sklep.orlita.pl treści marketingowych, w tym tych związanych z obsługą złożonego zamówienia za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej w tym również informacji o ofertach specjalnych dotyczących sklep.orlita.pl oraz partnerów biznesowych sklep.orlita.pl.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma ORLITA spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Chełmońskiego 11 a; 31-301 Kraków. Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
 3. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z warunkami sprzedaży sklep.orlita.pl jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu sklep.orlita.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy sklep.orlita.pl wykonuje produkty pod specjalne zamówienie  każdego klienta, uwzględniając m.in. rodzaj rolety czy żaluzji jej wymiar, kolor tkaniny itp. Nie ma możliwości ich zwrotu do sklepu sklep.orlita.pl bo np. nie ma możliwości odsprzedaży takich produktów innemu klientowi, zgodnie z ustawą  z dnia 02.03.2000 r. o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3 ust.4) "
 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą" oraz wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w sytuacjach, gdy zakupiony towar jest nieprefabrykowany i został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta). Wyjątek ten dotyczy wyłącznie produktów, które zostały wykonane na podstawie indywidualnego wyboru i decyzji konsumenta. Są to towary wyraźnie spersonalizowane, tak jak np. rolety czy żaluzje i inne produkty z naszego sklepu wykonane na miarę .
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i chronione. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się stosowne przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.